De Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden genoemd) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Online Winkel van Salon Skin Glow. Aan ontdekte fouten in deze Voorwaarden kan de klant (hierna Consument genoemd) bij toekomstige bestellingen geen rechten ontlenen. Wanneer de Consument een bestelling doet betekent dit dat je deze voorwaarden accepteert en aanvaardt.

Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven dan onverkort van kracht

Wanneer Salon Skin Glow het adres niet kan vaststellen wordt de bestelling door Salon Skin Glow geannuleerd.

Salon Skin Glow is altijd gerechtigd om prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen van Salon Skin Glow zijn vrijblijvend.

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Salon Skin Glow je bestelling heeft geaccepteerd.

Salon Skin Glow mag bestellingen weigeren of andere voorwaarden aan de levering verbinden.

Wanneer een bestelling niet wordt geaccepteerd, brengt Salon Skin Glow de Consument hiervan op de hoogte.

De aanbiedingen op de Online Winkel van Salon Skin Glow zijn vrijblijvend, en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

Aanbiedingsprijzen zijn niet automatisch ook van toepassing op nabestellingen. Salon Skin Glow mag de overeenkomst ontbinden. Salon Skin Glow brengt de Consument hier uiteraard van op de hoogte.

Alle vermelde prijzen zijn allemaal inclusief BTW, in euro’s en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Salon Skin Glow brengt voor verzendingen binnen Nederland €5,95 in rekening. Voor bestellingen binnen Nederland boven €79,- worden geen verzendkosten berekend. Voor Consumenten buiten Nederland worden verzendkosten afhankelijk van het land gerekend.

Na het bestellen stuurt Salon Skin Glow een e-mail ter bevestiging. Hierin staan de totale kosten, inclusief de verzendkosten. De betaling wordt altijd voorafgaan aan de zending gedaan. Dit kan via iDeal, Klarna of vooruitbetaling door middel van overboeking.

Wanneer de Consument niet in Nederland woont, is de Consument aansprakelijk voor eventuele omzetbelasting en/of invoerrechten.

Salon Skin Glow verzendt bestellingen binnen 1 tot 6 werkdagen na ontvangst van de betaling. De bestelling wordt verzonden naar het door de Consument aangeven afleveradres.  Mocht deze termijn om wat voor reden dan ook verstrijken en de producten zijn nog niet geleverd bij de Consument dan brengt Salon Skin Glow de Consument per mail hiervan op de hoogte. Echter, doorgaand geschiedt de aflevering binnen de genoemde termijn.

Wanneer de producten niet binnen de genoemde termijn worden geleverd heeft de Consument niet het recht op een schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden. De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na de betaling bij de Consument geleverd zijn. Wanneer deze termijn overschreden wordt heeft de Consument het recht om per direct de koop ongedaan te maken.
Salon Skin Glow heeft de mogelijkheid om de bestelling in gedeelten te leveren.

Het herroepingsrecht
De Consument heeft de mogelijkheid om een beroep te doen op het herroepingsrecht. Zonder opgave van reden kan de overeenkomst dan ontbonden worden binnen 14 dagen na ontvangst. In deze bedenktijd gaat de Consument zeer voorzichtig om met het product en de verpakking. Zodat het product in nette staat geretourneerd kan worden.

Wanneer de Consument gebruik wil maken van dit herroepingsrecht, moet de Consument dit laten weten aan Salon Skin Glow binnen 14 dagen na ontvangst van het de bestelling. Dit kan middels het Modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1). Nadat de Consument dit formulier heeft verstuurt, per mail of per post, moet de Consument de betreffende producten binnen 14 dagen retour sturen. De Consument moet zorgen voor een verstuurbewijs zodat de Consument kan aantonen dat de betreffende producten op tijd zijn geretourneerd. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de Consument. Wanneer de betreffende producten in goede orde en geheel compleet zijn ontvangen door Salon Skin Glow wordt het orderbedrag direct terugbetaald aan de Consument.

De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
– Producten die door Salon Skin Glow tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument.
– Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn
– Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
– Producten die die snel kunnen bederven of verouderen
– Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Salon Skin Glow geen invloed heeft
– Producten (met oog op hygiëne) waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Bijlage 1.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan [naam, adres, e-mailadres webwinkel]:

Salon Skin Glow, Online Shop
Drienerstraat 41
7551 HK Hengelo

inge@skinglow.nl

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Besteld op (datum):
…………………………………………………………………………………………………………………….

Ontvangen op (datum:
…………………………………………………………………………………………………………………….

Naam/Namen van de consument(en)
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres consument(en)
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

…………………………………………………………………………………………………………………….

Datum
…………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is